Nowości

17 października br. Senat przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, złagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego. Pracodawca będzie mógł wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Przepisy również zakładają częściowe dopłaty z budżetu państwa do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Przepisy odnoszą się do m.in. przedsiębiorców, którzy odnotowali określony spadek obrotów w określonym czasie.  

Źródło: www.mpips.gov.pl