Oferta szczegółowa w zakresie usług doradztwa podatkowego:

 • Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie prawa materialnego i procesowego
 • Zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • Optymalizacja zobowiązań podatkowych
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Skarbową
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Audyt podatkowy i księgowy
 • Prowadzenie ksiąg i ewidencji
 • Pomoc lub/i sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe 

 

Oferta szczegółowa w zakresie gospodarczym i finansowym:

 • Doradztwo ekonomiczne i gospodarcze
 • Doradztwo finansowe, w tym przygotowywanie biznes planów,
 • Analizy ekonomiczne i finansowe,
 • Doradztwo w zakresie organizacji firm,
 • Doradztwo w zakresie motywacyjnych systemów wynagrodzeń.

Współpracujemy z radcami prawnymi i biegłym rewidentem, którzy w razie potrzeby wspierają działania naszych Klientów.